Ouder- en deelraad

Het medezeggenschap op onze locatie wordt gevormd door een ouderraad, leerlingenraad en personeelsgeleding.

De ouderraad behartigt bij schoolleiding de belangen van ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter en penningmeester/secretaris. De ouderraad streeft naar een evenwichtige afvaardiging uit de verschillende leerjaren en bestaat momenteel uit de volgende leden:

Mevr. Schwachöfer
Mevr. Baegen
Mevr. van der Ben
Dhr. van Haaften
Mevr. de Kok
Mevr. Mol-Holtman
Dhr. Sommeijer
Mevr. Visser-Steenbergen
Mevr. Westerlaken

Er wordt ongeveer 6 keer per jaar vergaderd. De ouderraad organiseert elk jaar een thema-avond over een actueel onderwerp en is met 2 leden (mevr. de Kok en mevr. Visser) vertegenwoordigd in de deelraad.

De deelraad wordt gevormd door personeel (mevr. Drost-ten Hove (voorzitter) en mevr. Kleijwegt, ouders (mevr. Schwachöfer) en leerlingen. Heeft u een vraag, een idee of een suggestie, dan kunt u dit bij de ouderraad kenbaar maken. Het contact voor de deelraad verloopt via de voorzitter.