Domein Science

Over alle onderwerpen die te maken hebben met natuur en techniek leer je bij Science.

Goed leren rekenen en wiskunde horen ook binnen dit domein. Je werkt nu onder andere met thema’s als elektriciteit, lucht, geluid, menselijk lichaam, voeding, water, licht en beweging. De docenten organiseren projecten als CSI en Water.

Science beschikt over een grote lesruimte met practicumtafels en computers. Science is ontdekken door zelf te doen!